Endodoncie
(z řeckého endon, „uvnitř“, a odus (genitiv „odontos“), „zub“) je jedna ze specializací zubního lékařství. Zabývá se zubní dření a tkáněmi zubních kořenů. Endodontisté provádějí škálu zákroků, mezi které patří ošetřování kořenových kanálků (včetně opakovaného), zubní chirurgie, léčba prasklých zubů nebo zubních úrazů. Jednou z nejčastějších procedur je ošetřování kořenových kanálků. Při poškození zubní dřeně (která obsahuje nervy, krevní cévy a lymfatickou a vazivovou tkáň) nemocí nebo zraněním je endodontická léčba nezbytná pro záchranu zubu.

Zubní dřeň v dospělosti nemá téměř žádnou regenerační schopnost a je-li infikována, případně jiným způsobem nevratně poškozena, zpravidla odumírá. Prostor, který vyplňovala, je obklopen tvrdými zubními tkáněmi, a po jejím zániku již není napojen na krevní řečiště. To brání bílým krvinkám vypořádat se s infekcí a zbytky odumřelé tkáně. Navíc se zubovina kořenů stává sama hostitelem infekce. Proto se případná zánětlivá reakce odehrává v okolí otvorů, kudy původně vstupovaly cévy do zubu, a kudy unikají ze zubu toxiny, případně mikroby. Neřešena může vést k dalšímu šíření zánětu kostí čelistí i do okolních tkání a prostor. Endodontické ošetření má za cíl:

1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.

2. Opracovat systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.

3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.

Endodoncie
Onemocnění zubů se nemusí týkat jen zubní korunky a viditelného kazu. Velice citlivou tkání, reagující na nepříznivé podněty z okolí je také zubní dřeň, neboli nerv. Obor endodoncie se zabývá léčením předzánětlivých stavů zubní dřeně a v případě, že už je zubní dřeň nenávratně poškozena tak poté postupy, které vedou k vyčištění a zprůchodnění kořenového kanálku tak, aby mohl být zaplněn definitivní kořenovou výplní.
Při počátečním dráždění zubní dřeně je šance na její vyléčení při odstranění vyvolávající příčiny (nejčastěji zubní kaz zasahující do těsné blízkosti dřeně). Od tohoto stavu je ale jen krůček k akutnímu zánětu nervu, což je jeden ze stavů, který pacienta donutí vyhledat akutní zubní ošetření a to nejčastěji právě v nočních hodinách. Typické jsou záchvatovité, vystřelující bolesti, kdy je pro pacienta často velice obtížné určit příčinný zub – často ho bolí celá polovina obličeje. Při mírnějším průběhu může zánět zubu probíhat v chronické formě a buď při oslabení organismu akutně vzplanout a nebo dojde nakonec k odumření zubní dřeně a jejímu následnému infikování bakteriemi ze zubního kazu. Vnitřek zubu se tak stává rezervoárem infekce a ta přestoupí přes kořen do okolí zubu. Při rychlém průběhu se to projeví akutní bolestí postiženého zubu na dotyk, poklep, určení postiženého zubu je v tomto případě snadné. Nebo zánět probíhá v chronické formě a dochází postupně k úbytku kosti v okolí zubu, pacient nemá výrazné obtíže a diagnozu stanovíme s jistotou pomocí rentgenového snímku.
Ať už se jedná o kterýkoliv z výše uvedených stavů, vlastní endodontické ošetření je si do značné míry podobné. Naším cílem je (většinou díky bolestivosti v lokální anestezii) odstranit veškerý infikovaný i neinfikovaný obsah uvnitř zubu – v kořenovém kanálku.. Opracování kořenového kanálku děláme pomocí speciálních kořenových nástrojů, které jsou buď ruční a nebo v současnosti stále častěji strojové, rotační nikltitanové nástroje. Typy nástrojů volíme podle míry zakřivení kanálku a podle toho, jak jsou celkově průchodné. Takto vyčištěný prostor musíme následně ještě, za současného vyplachování dezinfekčním prostředkem, dostatečně vypracovat a rozšířit a nakonec zaplnit kořenový kanálek definitivní kořenovou výplní. Za standardní kořenovou výplň je dnes považována gutaperča ve spojení s nedráždivým sealerem. Kořenové kanálky můžeme buď plnit gutaperčou za studena (tzv. laterální kondenzace), kdy jsou postupně do kořenového kanálku přidávány gutaperčové čepy a kondenzovány speciálním cpátkem a nebo můžeme plnit termoplastickou, zahřátou gutaperčou, která je aplikována po nahřátí přímo do kořenového kanálku.
Je potřeba si uvědomit, že zub po prodělaném endodontickém ošetření je do jisté míry oslaben, proto nedílnou součástí endodontického ošetření je i následná rekonstrukce zubní korunky. Pokud úbytek zubních tkání není rozsáhlý je možné zvážit přímou dostavbu zubu kompozitním výplňovým materiálem. Ve většině případů a to hlavně v postraním úseku chrupu je pro dlouhodobou životnost zubu po prodělaném endodontickém ošetření vhodné volit jinou alternativu. Pro lepší spojení korunky a kořene využít kořenové čepy (buď laboratorně vyrobené a nebo dnes více preferované konfekční čepy sklovláknové nebo titanové) a dostavěný zubní pahýl následně doplnit o laboratorně zhotovenou korunku.

zdeoj: dentforum.cz

 

 

zdroj: Wikipedie